Flip book element

khóa cửa vân tay philips 9300-5HBGS

19,900,000

Chức năng: Gồm vân tay, thẻ từ, Mã số, chìa cơ, wifi quản lý người mở cửa qua smartphone.

+ Số lượng vân tay: Tối đa 100 vân tay

+ Mật mã chủ: 01 ( Từ 6 -12 ký tự )

+ Mã số người dùng: gồm 9 mã, trong đó có 5 mã số mở cửa cố đinh và 1 mã đăng ký sử  dụng 4 lần.

+ Thẻ từ: đi kèm theo khóa là 2 thẻ.

+ Chìa cơ: 02 chìa

Đọc tiếp

Khóa cửa vân tay Philips Alpha-5HB

11,800,000

Chức năng: Gồm vân tay, thẻ từ, Mã số, chìa cơ và app điện thoại quản lý

+ Số lượng vân tay: Tối đa 100 vân tay

+ Mật mã chủ: 01 ( Từ 6 -12 ký tự )

+ Mã số người dùng: gồm 6 mã, trong đó có 5 mã số mở cửa cố đinh và 1 mã đăng ký sử  dụng 1 lần.

+ Chìa cơ: 02 chìa

Đọc tiếp

Khóa cửa Philips DDL702-1HWS ( bản chuông )

15,500,000

Chức năng: Gồm vân tay, thẻ từ, Mã số, chìa cơ và app điện thoại quản lý

+ Số lượng vân tay: Tối đa 100 vân tay

+ Thẻ từ: tối đa 100 thẻ, đi kèm theo khóa là 2 thẻ.

+ Mật mã chủ: 01 ( Từ 6 -12 ký tự )

+ Mã số người dùng: gồm 10 mã, trong đó có 5 mã số mở cửa cố đinh và 4 mã đăng ký sử  dụng 1 lần.

+ Chìa cơ: 02 chìa

Đọc tiếp

Khóa cửa vân tay Philips DDL702-8HWS ( Mở khuôn mặt )

17,200,000

Chức năng: Mở khuôn mặt, vân tay, thẻ từ, Mã số, chìa cơ và app điện thoại quản lý/

+ Số lượng vân tay: Tối đa 100 vân tay

+ Mật mã chủ: 01 ( Từ 6 -12 ký tự )

+ Mã số người dùng: gồm 9 mã, trong đó có 5 mã số mở cửa cố đinh và 4 mã đăng ký sử  dụng 1 lần.

+ Chìa cơ: 02 chìa

Đọc tiếp

khóa cửa vân tay philips 7300

10,400,000

Chức năng: Gồm vân tay, thẻ từ, Mã số, chìa cơ và app điện thoại quản lý/

+ Số lượng vân tay: Tối đa 100 vân tay

+ Mật mã chủ: 01 ( Từ 6 -12 ký tự )

+ Mã số người dùng: gồm 6 mã, trong đó có 5 mã số mở cửa cố đinh và 4 mã đăng ký sử  dụng 1 lần.

+ Chìa cơ: 02 chìa

Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.