Khóa cửa vân tay Philips DDL-709FVP-7HWS

21,800,000

Chức năng: Gồm Face ID, vân tay, thẻ từ, Mã số, chìa cơ và app điện thoại quản lý

+ Số lượng vân tay: Tối đa 100 vân tay

+ Thẻ từ: tối đa 100 thẻ, đi kèm theo khóa là 2 thẻ.

+ Mật mã chủ: 01 ( Từ 6 -12 ký tự )

+ Mã số người dùng: gồm 10 mã, trong đó có 5 mã số mở cửa cố đinh và 4 mã đăng ký sử  dụng 1 lần.

+ Chìa cơ: 02 chìa

0904 850 668