Khóa cửa vân tay Philips DDL702-8HWS ( Mở khuôn mặt )

15,600,000

Chức năng: Mở khuôn mặt, vân tay, thẻ từ, Mã số, chìa cơ và app điện thoại quản lý/

+ Số lượng vân tay: Tối đa 100 vân tay

+ Mật mã chủ: 01 ( Từ 6 -12 ký tự )

+ Mã số người dùng: gồm 9 mã, trong đó có 5 mã số mở cửa cố đinh và 4 mã đăng ký sử  dụng 1 lần.

+ Chìa cơ: 02 chìa

0904 850 668