khóa cửa vân tay philips 9300-5HBGS

17,000,000

Chức năng: Gồm vân tay, thẻ từ, Mã số, chìa cơ, wifi quản lý người mở cửa qua smartphone.

+ Số lượng vân tay: Tối đa 100 vân tay

+ Mật mã chủ: 01 ( Từ 6 -12 ký tự )

+ Mã số người dùng: gồm 9 mã, trong đó có 5 mã số mở cửa cố đinh và 1 mã đăng ký sử  dụng 4 lần.

+ Thẻ từ: đi kèm theo khóa là 2 thẻ.

+ Chìa cơ: 02 chìa

0904 850 668